بسته ویژه مشاغل

راهکار نرم افزار هلو برای شغل میوه و تره بار

h1

نرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی کرده که در ادامه توضیحات تفسیری در رابطه با امکانات بسته شغلی میوه و تره بار ارائه خواهد شد.


امکان تعریف واحد کالا به کارتن یا لنگه

%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7

 

 

 

 

در گروه بندی کالا میتوانیم پس از تعیین گروه اصلی و فرعی نام کالا را تعریف کنید.
درقسمت تعریف کالا، واحد کالا را میتوانیم کارتن یا لنگه تعریف کرد.


تعریف نوع حساب

%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8

 

 

 

در منوی طرف حسابها می توانیم طرف حساب مورد نظر را تعریف نموده و سپس در تعریف نوع حساب تیک راننده را برای آن فعال و مشخصات وسیله نقلیه راننده را نیز وارد نمود.


تعریف واحد

%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81

 

 

مفهوم لنگه بیشتر جنبه محاسباتی دارد و کمک میکند که بدانیم وزن میوه های موجود در انبار چند لنگه است مفاهیم وزن و لنگه در برنامه با نام های دیگر تعریف شده اند، برای تغییر نام آنها باید از این مسیر وارد شد و تعداد کالا (وزن) و نام واحد دوم (لنگه) را در تنظیمات مدیریتی در قسمت کالا / کار خدماتی می توانیم تعریف کنیم.


بسته ویژه میوه و تره بار
شامل موارد ذیل میباشد:

الف) صورت بار روزانه                                 د) ضایعات
ب) فروش (میدان)                                   ه) نمایش بارنامه (خرید)
ج) صدور بارنامه                                     م) نمایش فاکتورهای فروش


الف: صورت بار روزانه

مشخصات بارنامه در فرم صورت بار روزانه ثبت میشود. در این قسمت صورت اطلاعات بار شخص مورد نظر نمایش داده و به ما این امکان را میدهد که صاحب بار (شخصی است که از آن کالا خریداری می شود) را تعریف کرده، سپس مشخصات بارنامه را کامل می کنیم و نحوه تسویه به صورت نقد و یا سایر کسورات در نرم افزار ثبت می گردد.

ب: فروش (میدان)

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b41%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4

 

 

 

با توجه به امکان فروش (میدان) می توان تعداد باری که خریداری شده است را به میدان فرستاد و در این قسمت تعیین تسویه فاکتور بصورت نسیه یا چک و یا نقد خواهد بود.


ج: صدور بارنامه

%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87

 

 

 

 

پس از صدور بار روزانه، بار ثبت شده در فرم صدور بارنامه قابل مشاهده میباشد. در فرم درصد حق العمل مبلغ تخلیه برحسب وزن و مبلغ کرایه برحسب وزن و برحسب مقادیر تعیین شده در تنظیمات مقدار دهی خواهد شد و می توان سایر مقادیر (بنه)، سایر کسورات فاکتور (وجه دستی) و (راننده) را به صورت دستی مقدار دهی کرد.


د: ضایعات

%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa

 

 

 

در میادین میوه و تره بار مقداری از میوه های خریداری شده قابل فروش نمی باشد. در نرم افزار میتوان این مقدار را با فاکتور ضایعات از انبار خارج نمود. در این فرم تنها نام اشخاصی نمایش داده میشود که نامشان برای کالای انتخابی صورت بار روزانه ثبت شده است.

 


ه: نمایش بارنامه (خرید)

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af

 

 

در صورت انتخاب گزینه نمایش فاکتورهایی که صورت فروش با آنها صادر نشده است، در فیلد (نام طرف حساب) فقط طرف حساب هایی قابل نمایش است که برای آنها بارنامه ثبت گردیده ولی صورت فروش آنها صادر نشده است. با انتخاب نام طرف حساب، شماره فاکتورهای طرف حساب انتخابی که برای آنها بارنامه ثبت گردیده ولی صورت فروش آنها صادر نشده است را در لیست شماره فاکتور نمایش می دهد.


م: نمایش فاکتورهای فروش

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b42

 

 

 

با انتخاب گزینه نمایش فاکتورها طبق تاریخ وارده از … تا … و درج تاریخ ابتدا و انتهای بازه نمایش داده می شود.


نمایش بار فروش نرفته

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b41 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4

 

 

 

در این گزارش امکان مشاهده بار فروش نرفته به همراه مشخص شدن گروه اصلی و فرعی به همراه نام کالا و مقدار موجودی امکان پذیر است.


دفتر روزانه (عمل)

%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%871 %d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87

 

 

 

در این گزارش بارنامه صادر شده مابین تاریخ های وارد شده برای طرف حساب انتخابی نمایش داده می شود


گزارش موجودی نقدی

%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c

 

 

با استفاده از این گزارش می توانید موجودی فعلی صندوق را با توجه به اسناد صادره مشاهده نمایید.


گزارش از سود

%d8%b3%d9%88%d8%af

 

 

 

 

در نرم افزار امکان تهیۀ صورت وضعیت سوددهی منتهی به تاریخ میسر است. در این صورت وضعیت طبق تصویر، میزان کل خریدها، موجودی انبار، قیمت تمام شدۀ کالای فروش رفته، میزان کل فروش ها، میزان سود ناویژه، میزان کل درآمدها و … مشاهده می شود.


گزارش لیست بدهکاران و بستانکاران

%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa

 

با استفاده از این گزارش، امکان مشاهدۀ لیست بدهکاران و بستانکاران با توجه به مبلغ بدهکاری و بستانکاری میسر خواهد بود.


محصولات مرتبط

نرم افزارحسابداری هلو فروشگاهی متوسط کد ۱۲

نرم افزارحسابداری هلو فروشگاهی پیشرفته کد ۱۳

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید