کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو

کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.

در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.

ردیف عنوان کیت قیمت (تومان)
1 سفارش لیستی کالاها و تبدیل به فاکتور 87000
2 پرینت حواله پخش 87000
3 تجزیه 87000
4 تاریخ میلادی به جای هجری شمسی 87000
5 واسطه 87000
6 پورسانت سطری 87000
7 تبدیل ارز در فاکتور 87000
8 کلید فوری 87000
9 تخفیف سطری 87000
10 ثبت هزینه در فاکتور خرید 87000
11 TEXT خروجی متن و اکسل ووب 87000
12 ثبت سند مشابه و سند معکوس 87000
13 خدمات به حساب واسطه ( راننده کامیون ) 87000
14 انتخاب سر فصل خروج کالا ( ضایعات ) 87000
15 آخر دوره انبار ( سود ) با فی خرید دلخواه 87000
16 محاسبه تعداد بر حسب کارتن و بسته 87000
17 شماره سریال 87000
18 مامور پخش و وصول 87000
19 پرینت حواله خروج از انبار در ثبت فاکتور 87000
20 تولید فرموله 87000
21 راس چک 87000
22 راس فاکتور 87000
23 کاردکس ریالی کالا 87000
24 چک ضمانتی 87000
25 حواله بین انبارها 87000
26 دو واحدی انبار 87000
27 تیپ قیمت 87000
28 انتخاب عکس هر کالا 87000
29 لیست سیاه 87000
30 ثبت لیستی چک ها 87000
31 فاکتور اشانتیون 87000
32 توضیحات پیش فرض 87000
33 خدمات بر حسب درصدی از مبلغ فاکتور 87000
34 گزارش تعداد ( کارتن ) 87000
35 ادغام معین چند طرف حساب 87000
36 قیمت میانگین در فی فروش فاکتور فروش 87000
37 پورسانت درصدی از سود فروش 87000
38 توضیحات چند سطری هر سطر فاکتور 87000
39 دفتر تلفن 87000
40 اعمال تخفیفات متنوع 87000
41 فی فروش بر حسب درصدی از فی خرید 87000
42 تنظیم ستون های پرینت فاکتور 87000
43 ذخیره موقت و فروش 87000
44 ثبت کرایه مشتری در فاکتور 87000
45 سفارش ماهیانه کالا 87000
46 سود هر فاکتور شخص – نا ویژه 87000
47 عدم ثبت سند و فاکتور / فقط پرینت فاکتور 87000
48 نحوه تسویه حساب در پرینت فاکتور 87000
49 گزارش عملکرد دوره ای کالا 87000
50 منطقه بندی چک ها و طرف حسابها 87000
51 گزارش کالاهای فروش نرفته 87000
52 تبدیل اسناد موقت به دائم و برعکس 87000
53 20 شرکتی 0
54 30 شرکتی 0
55 ثبت سند در پیش فاکتور 87000
56 عدم نمایش قیمت در پرینت فاکتور 87000
57 کنترل کد فروشنده زمان صدور فاکتور 87000
58 تسویه فاکتور به فاکتور 87000
59 معین اشخاص با ریز کالا 87000
60 تنظیم لیست قیمت ها 87000
61 شماره دوم فاکتور 87000
62 پرداخت به ........ دریافت از .......... 87000
63 مغایرت بانکی و ................. 87000
64 تولید اتوماتیک رستوران + ( تولید فرموله ) 87000
65 خلاصه سند 87000
66 خلاصه فاکتور 87000
67 تعیین حداکثر مبلغ جهت هر کالا 87000
68 لیست بدهکاران از تاریخ خاص 87000
69 دسته چک 87000
70 بدهکاران براساس اعتبار یا مبلغ 87000
71 معین کالا 87000
72 بدهکاران هرروز 87000
73 هشدار زمان فروش زیر قیمت خرید 87000
74 چند شرکتی 157000
75 ثبت قیمت همکاران و مشتریان 87000
76 بدهکاران براساس تاریخ فاکتور فروش 87000
77 امکان تاریخ انقضا 87000
78 معین ارزی 87000
79 ارز در فاکتور 87000

ردیف عنوان کیت قیمت (تومان)
1 اقساط و گزارشات 87000
2 هزینه حمل 87000
3 گزارشات تجمیعی 87000
4 فروش فوری 87000
5 مرکز هزینه و درآمد 87000
6 پرینت روی چک 87000
7 چاپ بارکد 87000
8 چند ارزی 87000
9 استفاده از دستگاه Caller ID 87000
10 امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران 87000
11 اس ام اس 157000