کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو

کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.

در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.

ردیف عنوان کیت قیمت (تومان)
1 سفارش لیستی کالاها و تبدیل به فاکتور 77000
2 پرینت حواله پخش 77000
3 تجزیه 77000
4 تاریخ میلادی به جای هجری شمسی 77000
5 واسطه 77000
6 پورسانت سطری 77000
7 تبدیل ارز در فاکتور 77000
8 کلید فوری 77000
9 تخفیف سطری 77000
10 ثبت هزینه در فاکتور خرید 77000
11 TEXT خروجی متن و اکسل ووب 77000
12 ثبت سند مشابه و سند معکوس 77000
13 خدمات به حساب واسطه ( راننده کامیون ) 77000
14 انتخاب سر فصل خروج کالا ( ضایعات ) 77000
15 آخر دوره انبار ( سود ) با فی خرید دلخواه 77000
16 محاسبه تعداد بر حسب کارتن و بسته 77000
17 شماره سریال 77000
18 مامور پخش و وصول 77000
19 پرینت حواله خروج از انبار در ثبت فاکتور 77000
20 تولید فرموله 77000
21 راس چک 77000
22 راس فاکتور 77000
23 کاردکس ریالی کالا 77000
24 چک ضمانتی 77000
25 حواله بین انبارها 77000
26 دو واحدی انبار 77000
27 تیپ قیمت 77000
28 انتخاب عکس هر کالا 77000
29 لیست سیاه 77000
30 ثبت لیستی چک ها 77000
31 فاکتور اشانتیون 77000
32 توضیحات پیش فرض 77000
33 خدمات بر حسب درصدی از مبلغ فاکتور 77000
34 گزارش تعداد ( کارتن ) 77000
35 ادغام معین چند طرف حساب 77000
36 قیمت میانگین در فی فروش فاکتور فروش 77000
37 پورسانت درصدی از سود فروش 77000
38 توضیحات چند سطری هر سطر فاکتور 77000
39 دفتر تلفن 77000
40 اعمال تخفیفات متنوع 77000
41 فی فروش بر حسب درصدی از فی خرید 77000
42 تنظیم ستون های پرینت فاکتور 77000
43 ذخیره موقت و فروش 77000
44 ثبت کرایه مشتری در فاکتور 77000
45 سفارش ماهیانه کالا 77000
46 سود هر فاکتور شخص – نا ویژه 77000
47 عدم ثبت سند و فاکتور / فقط پرینت فاکتور 77000
48 نحوه تسویه حساب در پرینت فاکتور 77000
49 گزارش عملکرد دوره ای کالا 77000
50 منطقه بندی چک ها و طرف حسابها 77000
51 گزارش کالاهای فروش نرفته 77000
52 تبدیل اسناد موقت به دائم و برعکس 77000
53 20 شرکتی 0
54 30 شرکتی 0
55 ثبت سند در پیش فاکتور 77000
56 عدم نمایش قیمت در پرینت فاکتور 77000
57 کنترل کد فروشنده زمان صدور فاکتور 77000
58 تسویه فاکتور به فاکتور 77000
59 معین اشخاص با ریز کالا 77000
60 تنظیم لیست قیمت ها 77000
61 شماره دوم فاکتور 77000
62 پرداخت به ........ دریافت از .......... 77000
63 مغایرت بانکی و ................. 77000
64 تولید اتوماتیک رستوران + ( تولید فرموله ) 77000
65 خلاصه سند 77000
66 خلاصه فاکتور 77000
67 تعیین حداکثر مبلغ جهت هر کالا 77000
68 لیست بدهکاران از تاریخ خاص 77000
69 دسته چک 77000
70 بدهکاران براساس اعتبار یا مبلغ 77000
71 معین کالا 77000
72 بدهکاران هرروز 77000
73 هشدار زمان فروش زیر قیمت خرید 77000
74 چند شرکتی 157000
75 ثبت قیمت همکاران و مشتریان 77000
76 بدهکاران براساس تاریخ فاکتور فروش 77000
77 امکان تاریخ انقضا 77000
78 معین ارزی 77000
79 ارز در فاکتور 77000
ردیف عنوان کیت قیمت (تومان)
1 اقساط و گزارشات 87000
2 هزینه حمل 87000
3 گزارشات تجمیعی 87000
4 فروش فوری 87000
5 مرکز هزینه و درآمد 87000
6 پرینت روی چک 87000
7 چاپ بارکد 87000
8 چند ارزی 87000
9 استفاده از دستگاه Caller ID 87000
10 امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران 87000
11 اس ام اس 157000