کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو

کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.

در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.

ردیف عنوان کیت قیمت ( تومان ) گروه  
1 سفارش لیستی کالاها و تبدیل به فاکتور 117000 عمومی
2 پرینت حواله پخش 117000 عمومی
3 تجزیه 117000 عمومی
4 تاریخ میلادی به جای هجری شمسی 117000 عمومی
5 واسطه 117000 عمومی
6 پورسانت سطری 117000 عمومی
7 تبدیل ارز در فاکتور 117000 عمومی
8 کلید فوری 117000 عمومی
9 تخفیف سطری 117000 عمومی
10 ثبت هزینه در فاکتور خرید 117000 عمومی
11 TEXT خروجی متن و اکسل ووب 117000 عمومی
12 ثبت سند مشابه و سند معکوس 117000 عمومی
13 خدمات به حساب واسطه ( راننده کامیون ) 117000 عمومی
14 انتخاب سر فصل خروج کالا ( ضایعات ) 117000 عمومی
15 آخر دوره انبار ( سود ) با فی خرید دلخواه 117000 عمومی
16 محاسبه تعداد بر حسب کارتن و بسته 117000 عمومی
17 شماره سریال 117000 عمومی
18 مامور پخش و وصول 117000 عمومی
19 پرینت حواله خروج از انبار در ثبت فاکتور 117000 عمومی
20 تولید فرموله 117000 عمومی
21 راس چک 117000 عمومی
22 راس فاکتور 117000 عمومی
23 کاردکس ریالی کالا 117000 عمومی
24 چک ضمانتی 117000 عمومی
25 حواله بین انبارها 117000 عمومی
26 دو واحدی انبار 117000 عمومی
27 تیپ قیمت 117000 عمومی
28 انتخاب عکس هر کالا 117000 عمومی
29 لیست سیاه 117000 عمومی
30 ثبت لیستی چک ها 117000 عمومی
31 فاکتور اشانتیون 117000 عمومی
32 توضیحات پیش فرض 117000 عمومی
33 خدمات بر حسب درصدی از مبلغ فاکتور 117000 عمومی
34 گزارش تعداد ( کارتن ) 117000 عمومی
35 ادغام معین چند طرف حساب 117000 عمومی
36 قیمت میانگین در فی فروش فاکتور فروش 117000 عمومی
37 پورسانت درصدی از سود فروش 117000 عمومی
38 توضیحات چند سطری هر سطر فاکتور 117000 عمومی
39 دفتر تلفن 117000 عمومی
40 اعمال تخفیفات متنوع 117000 عمومی
41 فی فروش بر حسب درصدی از فی خرید 117000 عمومی
42 تنظیم ستون های پرینت فاکتور 117000 عمومی
43 ذخیره موقت و فروش 117000 عمومی
44 ثبت کرایه مشتری در فاکتور 117000 عمومی
45 سفارش ماهیانه کالا 117000 عمومی
46 سود هر فاکتور شخص – نا ویژه 117000 عمومی
47 عدم ثبت سند و فاکتور / فقط پرینت فاکتور 117000 عمومی
48 نحوه تسویه حساب در پرینت فاکتور 117000 عمومی
49 گزارش عملکرد دوره ای کالا 117000 عمومی
50 منطقه بندی چک ها و طرف حسابها 117000 عمومی
51 گزارش کالاهای فروش نرفته 117000 عمومی
52 تبدیل اسناد موقت به دائم و برعکس 117000 عمومی
53 20 شرکتی تماس با ما عمومی
54 30 شرکتی تماس با ما عمومی
55 ثبت سند در پیش فاکتور 117000 عمومی
56 عدم نمایش قیمت در پرینت فاکتور 117000 عمومی

ردیف عنوان کیت قیمت (تومان)
1 اقساط و گزارشات 117000
2 هزینه حمل 117000
3 گزارشات تجمیعی 570000
4 فروش فوری 117000
5 مرکز هزینه و درآمد 270000
6 پرینت روی چک 117000
7 چاپ بارکد 117000
8 چند ارزی 87000
9 استفاده از دستگاه Caller ID 117000
10 امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران 117000
11 اس ام اس 227000