طراحی فاکتور اختصاصی

– نحوه ارائه این خدمت بدین صورت است که متقاضی،نمونه مورد دلخواه فاکتور خود را از طریق واتس آپ شرکت ارسال نموده و کارشناسان پس از طراحی از طریق نرم افزار ریموت به سیستم متقاضی متصل و فایل مربوطه را بارگذاری خواهند نمود.

– قیمت طراحی بعد از ارسال نمونه طراحی اعلام می گردد.
– این خدمت به صورت غیر حضوری انجام می شود .
– این خدمت لازمش داشتن کیت طراحی فاکتور می باشد.

استعلام طراحی فاکتور