نرم افزارحسابداری هلو شرکتی پیشرفته کد ۲۳

0 بررسی
موجود

درباره محصول

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد ۲۲) به انضمام امکان نمایش سود هر کالا، هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا، تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش، گزارشات پیشرفته (گردش کالای طی دوره و کاردکس ریالی و تعدادی، ترازهای آزمایشی ۶ و ۸ ستونی، مرور حسابها و …)، امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصلها، راس چک، پرینت چک

1,087,000 تومان