نرم افزارحسابداری هلو شرکتی ویژه کد ۲۴

0 بررسی
موجود

درباره محصول

روش حسابداری این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلو کد ۲۳ بجز امکان نمایش سود هر کالا، هر فاکتور

1,197,000 تومان