نرم افزارحسابداری هلو شبکه کد ۴۴

0 بررسی
موجود

درباره محصول

هلو شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو کد۴۱ (و یا هلو ۴۲) به انضمام قابلیت کاربری ۴ کاربر بطور همزمان می باشد و به ازاء هر کاربر بیشتر از این تعداد، مبلغی به نرم افزار اضافه خواهد شد.

2,997,000 تومان