نرم افزارحسابداری هلو کیت خدمات و نگهداری (خدمات پس از فروش)

0 بررسی
موجود

درباره محصول

  • این کیت برای ثبت و پیگیری کارهای خدماتی مدت دار مانند مراکز تعمیرات موبایل، کامپیوتر و … طراحی شده است.
  • ثبت پذیرش، نوع ایراد، کارشناس مربوطه، رسید تحویل و …

137,000 تومان