نرم افزارحسابداری هلو کیت میوه و تربار

0 بررسی
موجود

درباره محصول

  • امکان تعریف صورت بار روزانه
  • صدور بارنامه
  • تعریف لنگه و وزن در صورت بار
  • تعاریف مبالغ کرایه حمل و کرایه تخلیه بار
  • امکان تعریف ضایعات و فاکتور فروش

137,000 تومان