نرم افزارحسابداری هلو کیت مصالح ساختمانی

0 بررسی
موجود

درباره محصول

  • توسط این کیت می توان شماره ردیف های خرید و فروش شده را ثبت و کاردکس هر شماره ردیف را بررسی و کنترل نمود.
  • به انضمام هزینه حمل که میتوان هزینه حمل را به صورت ریالی یا درصدی به مجموع فاکتور اضافه نمود.

137,000 تومان