نرم افزارحسابداری حقوق و دستمزدکاربردی (تک کاربره) ۷۱۰۹۲ اسپاد

0 بررسی
موجود

درباره محصول

نرم افزارها دارای یکسال خدمات پشتیبانی رایگان می باشند
جهت دریافت خدمات ، داشتن اعتبار پشتیبانی الزامی می باشد
لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور ۹% ارزش افزوده اضافه می گردد

950,000 تومان