مقالات آموزشی

همه چیز درباره سیستم حقوق و دستمزد را بیان کنید

 کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند. یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا میشوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فراخواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه حقوق و و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد  سازمان یا موسسه ای کار می کند نیاز به داشتن تخصصی در این زمینه خواهند داشت.

میدانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه با یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تاثیر قابل توجه ای بر سود واحدهای تجاری خواهد داشت البته اهمیت هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف متفاوت است ولی بطور معمول هزینه حقوق و دستمزد 1/3 از درآمدهای واحد اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنا براین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند.

پیشنهاد خرید

فلش 8 گیگابایت ریووکس M-03

165,000 تومانخرید کنید

سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص میدهد پر واضح است مدیریت واحد اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را  به شکل منظم دریافت کنند.و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولا قوانین کشورها ، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان ،حقوق و دستمزد و مزایای مربوط را همه ماهه به دستگاههای ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات  حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند .

حقوق یا مزد مبنا چیست؟

حقوقی که با رعایت قانون کار برای گارگران رسمی و یا به وسیله عقد قررداد که مخالف قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی؛روزانه ؛هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود را حقوق یا مزد مبنا می گویند .اگر مزد کارگر بر اساس تعدادتولید و بدون در نظر رفتن ساعت کارکرد (پارچه کاری) پرداخت شود اصطلاحا به آن کارمزد گویند.

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نمایید

پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کار، نرخ دستمزد ، ساعات کار و سایر موارد به واحد حسابداری حقوق و و دستمزد ارسال گردید. اوقات کارکرد پرسنل و زمان کارکرد آنها و سایر اطلاعات مربوط  نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد با لحاظ موارد قانونی ذکر شده در ارتباط با اضافه کاری و نوبت کار و غیره و تعیین کسورات مربوط از جمله بیمه ،مالیات وغیره اقدام به تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد می نماید و هزینه حقوق و مبلغ خالص پرداختنی به فرد را مشخص می نماید و سند حسابداری مربوط را ثبت خواهد کرد .

لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود

لیست حقوق و و دستمزد شامل بخش ها و قسمت های متفاوت بر اساس فعالیت شرکت و نوع قراردادهای کار ،کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز تهیه می گردد.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

مزد هر ساعت کار: مزد روزانه تقسیم بر7.33

اضافه کاری: مزد ساعتی *1.4*ساعات اضافه کاری

جمعه کاری با فرض تعطیل شدن روز دیگر: مزد ساعتی *1.4*تعداد ساعات جمعه کاری

جمعه کاری با فرض تعطیل نشدن روز دیگر: مزد ساعتی *1.8*تعداد ساعات جمعه کاری

مالیات حقوق: (حقوق مشمول مالیات- سقف معافیت مالیاتی)*درصد مالیات

محاسبه حق سنوات : (مزد ماهانه/365)* تعداد روزهای کارکرد

حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است

با نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد آشنا شدید، اشاره شد که لیست حقوق و دستمزد در واحد حسابداری تهیه و تنظیم می شود در ادامه تکمیل چرخه حسابداری حقوق و دستمزد باید بدانید واحدحسابداری بر اساس اطلاعات مندرج در لیست حقوق و دستمزد اقدام به تهیه سند حسابداری حقوق و دستمزد می نماید بنابراین باید توجه داشته باشید که یکی از اسناد و مدارک مثبته ثبت سند هزینه حقوق ، لیست حقوق و دستمزد است .

بنابراین برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد جمع کل حقوق و دستمزد به بدهکار حساب هزینه حقوق و دستمزد منظور و اقلامی که باید از حقوق و دستمزد کارگر کسر شود (مانند حق بیمه سهم کارگر،مالیات، وام و مساعده) به بستانکار حسابهای مربوط منظور می شود و مبلغ مابه والتفاوت حساب بدهکار هزینه حقوق و حسابهای پرداختنی ذکر شده خالص حقوق و دستمزدی است که باید به کارگران پرداخت شود و به حساب حقوق و دستمزد پرداختی منظور  میگردد.

به ثبت های هزینه حقوق در دفتر روزنامه که بصورت خلاصه می باشد توجه کنید

عنوانبدهکاربستانکار
هزینه حقوق و دستمزد***
حق بیمه پرداختی (سهم کارگر)**
مالیات حقوق و دستمزد پرداختی وام**
وام**
مساعده**
حقوق دستمزد پرداختنی**

در زمان پرداخت حقوق به پرسنل ثبت زیر انجام خواهد شد

عنوان

بدهکار

بستانکار

حقوق و دستمزد پرداختنی

***

       
صندوق/بانک 

**

 

 

در زمان واریز حق بیمه و مالیات حقوق پرسنل به حساب سازمان  تامین اجتماعی وزارت دارایی ثبت های زیر صورت میپذیرد:

عنوان

بدهکار

بستانکار

بیمه پرداختنی

**

 
مالیات پرداختنی

**

 
بانک / صندوق 

**

ثبت حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری در حاسبها به شکل  زیر عمل خواهد شد .

7% حق بیمه ای کارگر / 23% کارفرما (20% بیمه اجتماعی/3% بیمه بیکاری)

بابت ثبت 20% حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما

عنوان

بدهکار

بستانکار

هزینه بیمه اجتماعی

***

       
 حق بیمه پرداختنی 

**

بابت ثبت 3% حق بیمه بیکاری

عنوان

بدهکار

بستانکار

هزینه بیمه بیکاری

***

       
 حق بیمه پرداختنی 

**

در زمان واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی ثبت زیر صورت خواهد پذیرفت :

عنوان

بدهکار

بستانکار

حق بیمه پرداختنی

***

       
 بانک /صندوق 

**

دیدگاهتان را بنویسید