کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو

کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.

در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.

از قسمت سرچ میتوانید کیت مورد نظر را جستجو کنید

ردیف عنوان کیت قیمت 1401 (ريال) گروه
1 انتقال کالا بين گروه ها 10,000,000 عمومی
2 بدهكاران بر اساس تاريخ فاكتور فروش 3,500,000 عمومی
3 بدهكاران هر روز 3,500,000 عمومی
4 تاريخ وصول چک هاي خرجي 3,500,000 عمومی
5 تخفيف سطري 3,500,000 عمومی
6 ترازوي ديجيتالي 4,500,000 عمومی
7 توليد اتوماتيك بر اساس فرمول توليد 15,000,000 عمومی
8 چند ارزي جدید 57,000,000 عمومی
9 حراجي و تخفيفات پلکانی 15,000,000 عمومی
10 خدمات برحسب درصدي ازمبلغ كل فاكتور 3,500,000 عمومی
11 سرشكن هزينه درقيمت خريد 4,500,000 عمومی
12 سرفصل آزاد 10,000,000 عمومی
13 كيت درج كارمزد 4,500,000 عمومی
14 گزارش ريز پرداختي هاي مشتريان 5,000,000 عمومی
15 گزارش عملكرد كاربران 15,000,000 عمومی
16 گزارشات آنلاين هلو 1 ماهه 1,500,000 عمومی
17 گزارشات آنلاين هلو 3 ماهه 3,500,000 عمومی
18 گزارشات آنلاين هلو 6 ماهه 8,000,000 عمومی
19 ...پرداخت به...دريافت از 3,500,000 عمومی
20 ...مغايرت بانكي و 4,500,000 عمومی
21 ادغام اسناد تجميعي 5,000,000 عمومی
22 اقساط وگزارشات مربوطه 8,500,000 عمومی
23 انتخاب سرفصل در فاكتور ضايعات 6,500,000 عمومی
24 انتخاب عكس هر كالا 3,500,000 عمومی
25 بسته شغلي پيامک 30,000,000 عمومی
26 پرينت چك 3,500,000 عمومی
27 پرينت حواله پخش 4,500,000 عمومی
28 پرينت حواله و رسيد انباردر ثبت فاكتور 4,500,000 عمومی
29 پورسانت درصدي از سود فروش + واسطه 6,000,000 عمومی
30 پورسانت سطري 7,000,000 عمومی
31 تاريخ ميلادي به جاي هجري شمسي 5,000,000 عمومی
32 تبديل اسنادموقت به دائم وبرعكس 3,500,000 عمومی
33 تجزيه 7,000,000 عمومی
34 تسويه فاكتوربه فاكتور 5,000,000 عمومی
35 توضيحات چند سطري هر سطر فاكتور 3,500,000 عمومی
36 توليد فرموله 10,000,000 عمومی
37 تيپ قيمت 4,500,000 عمومی
38 ثبت سنددرپيش فاكتور 3,500,000 عمومی
39 ثبت سندمشابه وسندمعكوس 5,000,000 عمومی
40 ثبت قيمت همكاران ومشتريان 4,500,000 عمومی
41 ثبت كرايه مشتري درفاكتور 3,500,000 عمومی
42 ثبت ليستي چكها 3,500,000 عمومی
43 ثبت هزينه در فاكتور خريد و فروش 6,000,000 عمومی
44 چاپ باركد 5,000,000 عمومی
45 چك ضمانتي 3,500,000 عمومی
46 حداقل و حداكثر مبلغ جهت هر كالا 3,500,000 عمومی
47 حواله بين انبار 5,000,000 عمومی
48 خروجي متن 6,000,000 عمومی
49 ادغام اسناد 5,000,000 عمومی
50 خلاصه فاكتور 7,000,000 عمومی
51 دسته چك 3,500,000 عمومی
52 دو واحدي انبار 4,500,000 عمومی
53 راس چك 3,500,000 عمومی
54 راس فاكتور 3,500,000 عمومی
55 سطح دسترسي 5,000,000 عمومی
56 سفارش ليستي كالاهاو...وتبديل به فاكتور 3,500,000 عمومی
57 اعشاری شناور 3,500,000 عمومی
58 سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه هر كالا 5,000,000 عمومی
59 ش دوم فاكتور/ سند 3,500,000 عمومی
60 شماره سريال 3,500,000 عمومی
61 طراحي فاكتور 5,000,000 عمومی
62 فاكتور اشانتيون 3,500,000 عمومی
63 فروش نقدي 4,500,000 عمومی
64 في فروش برحسب درصدي ازفي خريد 7,000,000 عمومی
65 کاربر اضافه سفارش گيري رستوران 4,500,000 عمومی
66 کاربر اضافه سفارش گيري پخش 13,000,000 عمومی
67 كاردكس ريالي كالا 3,500,000 عمومی
68 كالر آيدي 4,500,000 عمومی
69 گزارش عملكرد كالا 7,500,000 عمومی
70 گزارش كالاهاي فروش نرفته 3,500,000 عمومی
71 گزارشات تجميعي 20,000,000 عمومی
72 ليست بدهكاران از تاريخ خاص 3,500,000 عمومی
73 ليست سياه 3,500,000 عمومی
74 مركز هزينه- درآمد 4,500,000 ویژه
75 معين اشخاص همراه باريز كالا 4,500,000 ویژه
۷۶ معين كالا 3,500,000 عمومی
۷۷ منطقه بندي طرف حسابها 3,500,000 عمومی
۷۸ واسطه 8,000,000 عمومی
۷۹ هزينه حمل 3,500,000 عمومی
۸۰ 10 شركتي 50 درصد قیمت همان محصول ویژه
۸۱ 20 شرکتي به ازای هر 10 شرکت 50 درصد قیمت همان محصول ویژه
۸۲ 30 شرکتي به ازای هر 10 شرکت 50 درصد قیمت همان محصول ویژه
۸۳ کاربر اضافه شبکه هلو-پنل مشاغل 10 درصد قیمت همان محصول ویژه
۸۴ كاربر اضافه شبكه هلو 10 درصد قیمت همان محصول ویژه
۸۵ بارکدخوان آفلاین 15,000,000 عمومی
۸۶ Tag انبارگرداني 3,500,000 عمومی
۸۷ تعيين حداكثر مبلغ و تعداد چك در هر ماه 3,500,000 عمومی
۸۸ تنظيم ليست قيمتها 5,000,000 عمومی
۸۹ توضيحات پيش فرض 3,500,000 عمومی
۹۰ عدم ثبت سند و فاكتور / فقط پرينت فاكتور 3,500,000 عمومی
۹۱ عدم نمايش معين يك منطقه خاص 7,000,000 عمومی
۹۲ كنترل كدفروشنده زمان صدورفاكتور 3,500,000 عمومی
۹۳ گزارش فاكتور اشخاص 3,500,000 عمومی