مقالات آموزشی

کیت پورسانت سطری در نرم افزار حسابداری هلو

این کیت (افزونه) به شما امکان می دهد که بتوانيد در استفاده از امکان واسطه (پورسانت) براي هر نوع کالا ، هر گروه کالا و يا هر واسطه (ويزيتور) خاص و بعبارت ديگر براي هر سطر از فاکتور فروش ، درصدهاي پورسانت متفاوتي در نظر بگيريد . اين امکان در مشاغل پخش بسيار حائز اهميت بوده و به کمک آن مي توان جدولي از اختصاص پورسانت بوجود آورد .

امکانات :

– امکان تخصيص پورسانت براي هر کالا (هر گروه کالا)

– امکان تخصيص درصد پورسانت متفاوت براي هر واسطه به ازاء کالاهاي مختلف

این امکان بر روی نسخه هایي از نرم افزار حسابداری هلو که کيت (افزونه) اعمال واسطه را داشته باشد قابل افزودن مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید