داشبورد هوشمند کپیش برنامه ای برای اطلاع رسانی و اطلاع مدیران از وضعیت کسب و کارشان است. مدیران و کارفرمایان می توانند کسب و کار خود را با تلفن های همراه نظارت و کنترل کنند. ما سیستمی را در اختیار شما قرار می دهیم که بدون نیاز به کاربران اینترنت می توانید از آن استفاده کنید. تمام اطلاعات حسابداری کار خود را از طریق یک پیام رسان ( بله / آی گپ / گپ ) دریافت کنید.

تصاویر آموزشی داشبورد هوشمند کپیش

درخواست دمو

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نسخه مدیریت کامپیوتر

600,000 تومان

امکانات

بدون هیچگونه پیش نیازی بر روی کامپیوتر شما نصب شده و گزارشات کنترلی زیر را به گوشی موبایلتان ارسال مینماید.

دانلود امکانات                     ویدئو آموزشی                      درخواست دمو     

 

نسخه مدیریت کاربران

950,000 تومان

علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد

 

دانلود امکانات                     ویدئو آموزشی                      درخواست دمو     

نسخه امنیتی

1,500,000 تومان

به این برنامه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر و کاربران موارد زیر اضافه میگردد.

تهیه نسخه پشتیبان نرم افزار حسابداری و ارسال هوشمند به روی پیامرسانها در گوشی موبایل

قابلیت تنظیم ساعت ارسال بک آپ هوشمند در هر ساعتی از شبانه روز

دانلود امکانات                     ویدئو آموزشی                      درخواست دمو 

نسخه ساده

2,000,000 تومان

به این برنامه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر و کاربران و امنیتی موارد زیر اضافه میگردد.

 

دانلود امکانات                     ویدئو آموزشی                      درخواست دمو     

نسخه متوسط

2,700,000 تومان

به این برنامه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر و کاربران و امنیتی و ساده موارد زیر اضافه میگردد.

 

دانلود امکانات                     ویدئو آموزشی                      درخواست دمو     

نسخه پیشرفته

3,900,000 تومان

به این برنامه علاوه بر امکانات نسخه کامپیوتر و کاربران و امنیتی و ساده و متوسط موارد زیر اضافه میگردد.

 

دانلود امکانات                     ویدئو آموزشی                      درخواست دمو     

نسخه ویزیتوری جامع

6,000,000 تومان

به این برنامه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر و کاربران وامنیتی و ساده و متوسط و پیشرفته موارد زیر اضافه میگردد.

 

دانلود امکانات                     ویدئو آموزشی                      درخواست دمو