نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

نرم افزار حسابداری اسپاد BS- سطح راهکار تک کاربره 73079

نرم افزار حسابداری اسپاد BS- سطح راهکار تک کاربره 73079 کد شبکه 74079   قيمت خاص نويسي بر اساس نياز

نرم افزار حسابداری اسپاد پيشرفته تک کاربره 73074

2,300,000 تومان
نرم افزار حسابداری اسپاد پيشرفته تک کاربره 73074 کد شبکه74074 اين نسخه شامل امکانات : انجام عمليات مالي : ثبت،اصلاح

نرم افزار اتوماسيون اداري اسپاد پيشرفته (شبکه)کد 72614

2,450,000 تومان
نرم افزار اتوماسيون اداري اسپاد پيشرفته (شبکه)کد 72614 اين نسخه شامل امکانات : ايجاد کارتابل اختصاصي براي هر کاربر، ثبت

نرم افزار حسابداری طلايي اسپاد تک کاربره 73075

3,500,000 تومان
نرم افزار حسابداری طلايي اسپاد تک کاربره 73075 کد شبکه 74075 اين نسخه شامل امکانات : انجام عمليات مالي :

نرم افزار اتوماسيون اداري اسپاد طلايي (شبکه) کد72615

3,950,000 تومان
نرم افزار اتوماسيون اداري اسپاد طلايي (شبکه) کد72615   اين نسخه شامل کليه امکانات کد  72614 به انضمام : 50

نرم افزار اتوماسيون اداري اسپاد راهکار شبکه 72619

9,500,000 تومان
نرم افزار اتوماسيون اداري اسپاد راهکار شبکه 72619 اين نسخه شامل امکانات : ايجاد کارتابل اختصاصي براي هر کاربر، ثبت