دستگاه حضور و غیاب مدل T-38787

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T-38787

دیدگاهتان را بنویسید