لیبل (برچسب) حرارتی تک ردیفه 40×50

دیدگاهتان را بنویسید