لیبل (برچسب) متال دو ردیفه Metal Label 25×50 Two Row

دیدگاهتان را بنویسید